Odovzdávanie prebiehalo za účasti primátora mesta Myjava, pána Ľubomíra Halabrína, a zástupcov 18 neziskových organizácií. Za spoločnosti SLOVARM a Bytový podnik Myjava finančné dary odovzdal Radovan Pobočík – generálny riaditeľ SLOVARM, spoločnosť Energy Group zastupoval člen predstavenstva Peter Špak.

Táto akcia má už viac 15-ročnú tradíciu a podporuje malé organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, chorobe či sociálnych problémoch. Podporuje tiež organizácie, ktoré sa venujú rozvoju kultúry a folklóru a, samozrejme, pomoci deťom. Fungovanie neziskových organizácií v dnešnej dobe do veľkej miery závisí od dotácií a sponzorských  príspevkov spoločností a firiem. A preto sa im akcionári Energy Group rozhodli aj v roku 2023 venovať finančný dar vo výške 8500 eur.

Finančnú podporu získali:

Nemocnica s poliklinikou Myjava – dobrovoľní darcovia krvi
MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Klub dôchodcov Myjava
Slovenský zväz telesne postihnutých
Únia žien mesta Myjava
Sociálne služby Myjava
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Organizácia postihnutá chronickými chorobami
Klub abstinentov
Jednota dôchodcov Myjava
Osveta myjavských Rómov
Komunitné centrum Khamoro
Materské centrum Pampúšik
Slovenský červený kríž
Rozvoj cestovného ruchu
Vianoce v divadle
Tanečná škola BIBS.

Pribudla k nim aj podpora pre mestské jasle Myjava, ktoré bude mesto v krátkej dobe otvárať pre veľký záujem pracujúcich rodičov.

Ako pri príhovore povedal primátor mesta Myjava, firiem, ktoré sú ochotné takto pomáhať, nie je veľa.  Firmy Slovarm a Bytový podnik Myjava však darujú každoročne niekoľko tisíc eur. Primátor zároveň poďakoval aj za podporu Strednej priemyselnej školy Myjava a vyzdvihol význam prípravy mladých ľudí v technických odboroch.

Neziskové organizácie, ako uviedli ich zástupcovia, použijú tieto peniaze na financovanie rôznych aktivít, medzi inými napríklad:

Hematologicko-transfúzne oddelenie pre zlepšenie podmienok a skvalitnenie prostredia pre darcov krvi

Detské centrum Pampúšik na nákup pomôcok a vybavenia detského centra a zorganizovanie vianočného večierku pre deti

Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov využijú finančný dar na organizovanie rôznych akcií pre dôchodcov

Organizácia postihnutých chronickými chorobami, Únia nevidiacich a slabozrakých, Slovenský zväz telesne postihnutých a ostatní, použijú finančný dar na zlepšenie fungovania ich činnosti, ktorá je dobrovoľná a nezištná a odkázaná na takéto príspevky.