Príspevky za rok 2010 boli: 
2% z daní od zamestnancov v skupine EG 1.689,04 € 
Vklad majiteľov EG 1.689,04 € 
Spolu 3.378,08 € 

Celá čiastka 3.378,08 € bola venovaná pre zamestnancov pracujúcich v spoločnostiach skupiny EG alebo ich rodinným príslušníkom, prípadne spriazneným rodinám v núdzi na pomoc pri zdravotných problémoch, pri ťažkom telesnom postihnutí, pri zlej finančnej situácii a podobne. 

Finančný dar Myjava 
Odovzdaná čiastka 1.440,-- € na pomoc zamestnancom SLOVARMU za účasti predsedkyne nadácie p. Ivy Stöhrovej, generálneho riaditeľa Slovarmu Ing. Pavla Tokoša a zástupcu zamestnancov p. Viery Alinovej. 

Finančný dar Stará Turá 
Odovzdaná čiastka 148,-- € na pomoc rodine Minarechovej zo Starej Turej za účasti predsedkyne nadácie p. Ivy Stöhrovej, matky chlapcov Minarechových a zástupkyne zamestnancov spoločnosti PREMATLAK Stará Turá p. Alenky Juráňovej. 

Finančný dar Trnava 
Odovzdaná čiastka 550,-- € na pomoc zamestnancom HKS FORGE za účasti generálneho riaditeľa HKS Forge Ing. Bohuslava Kočiho, predsedkyne nadácie p. Ivy Stöhrovej, vedúceho kováčne p. Milana Rambalu a zástupkyne zamestnancov Ing. Renáty Kankarovej.