Tak ako po minulé roky, aj za rok 2011 prispeli zamestnanci v skupine EnergyGroup: 

2% z daní od zamestnancov v skupine EG 5.267 € 
Vklad majiteľov EG 5.267 € 
Spolu 10.534 € 

Táto čiastka bola venovaná pre zamestnancov pracujúcich v spoločnostiach skupiny EG alebo ich rodinnýmpríslušníkom, prípadne spriazneným rodinám v núdzi na pomoc pri zdravotných problémoch, pri ťažkom telesnom postihnutí, pri zlej finančnej situácii a podobne. Sami zamestnanci v každej firme v skupine EnergyGroup rozhodli o venovaní nazbieraných finančných prostriedkov, ktoré boli potom v priebehu roku 2012 odovzdané za účasti riaditeľky Podpornej asociácie pani IviStöhrovej a zástupcov z každej spoločnosti takto: 

Spoločnosť SLOVARM Myjava pre zamestnancov: 
Oslejová Anna a Jurášová Alžbeta v celkovej výške 1.808 € 

Spoločnosť HKS Forge Trnava pre zamestnancov: 
Bakoš Dušan, Tanistrák Ján, Vašek Fridolín, Dobšovič Rastislav, Mucha Stanislav, Petranská Mária, Toráč Jozef v celkovej výške 2.080 € 

Spoločnosť Prematlak Stará Turá pre pani Minarechovú pre synov Rastíka a Petríka, vo výške 658 € 

Spoločnosť Prvá Teplárenská Holíč pre pani Holšovú pre dcéru a pani Feketovú pre syna V celkovej výške 700 € 

Hotel Patriot Skalica pre zamestnankyňu pani Dusíkovú Boženu pre syna vo výške 296 € 

Spoločnosť Baňa Čáry pre zamestnanca ĽubomíraŠmida pre syna a zosnulému zamestnancovi Romanovi Kujovskému na opravu pomníka (prevzala jeho sestra p. Vachová) v celkovej výške 1.500 € 

Spoločnosť Baňa Dolina Veľký Krtís pre zamestnanca Petra Bečkeia vo výške 356 €