Tak ako po minulé roky, aj za rok 2012 prispeli zamestnanci v skupine EnergyGroup: 

2% z daní od zamestnancov v skupine EG 5.422 € 
Vklad majiteľov EG 5.422 € 
Spolu 10.844 € 

Táto čiastka bola venovaná pre zamestnancov pracujúcich v spoločnostiach skupiny EG alebo ich rodinnýmpríslušníkom, prípadne spriazneným rodinám v núdzi na pomoc pri zdravotných problémoch, pri ťažkom telesnom postihnutí, pri zlej finančnej situácii a podobne. Sami zamestnanci v každej firme v skupine EnergyGroup rozhodli o venovaní nazbieraných finančných prostriedkov, ktoré boli potom v priebehu roku 2013 odovzdané za účasti riaditeľky Podpornej asociácie pani IviStöhrovej a zástupcov z každej spoločnosti takto: 

Spoločnosť SLOVARM Myjava pre zamestnancov sumu vo výške 2006 €. 

Spoločnosť HKS Forge Trnava pre zamestnancov sumu vo výške 1.530 €. 

Spoločnosť Prematlak Stará Turá pre pani Minarechovú pre synov Rastíka a Petríka, vo výške 446 €. 

Spoločnosť Prvá TeplárenskáHolíč pre pani Javorskú pre dcéru a pani Palkovičovú pre syna v celkovej výške 700 €. 

Hotel Patriot Skalica pre zamestnankyňu pani Dusíkovú pre syna vo výške 340€. 

Spoločnosť Baňa Čáry pre zamestnanca sumu vo výške 3.822 €. 

Spoločnosť Baňa Dolina Veľký Krtís pre zamestnancov sumu vo výške2.000 €.