Tak ako po minulé roky, aj za rok 2013 prispeli zamestnanci spoločností v skupine Energy Group 2% zo svojich daní. K týmto príspevkom majitelia Energy Group, a.s. prispeli rovnakou čiastkou, čo znamená, že pre podporu bola venovaná 2 násobná suma vyzbieraná cez mechanizmus darovania 2% z daní zamestnancov organizácií v skupine Energy Group, a.s.. 

Celkové finančné príspevky boli venované zamestnancom pracujúcich v spoločnostiach skupiny EG alebo ich príbuzným, ktorí sa ocitli v núdzi, na pomoc pri zdravotných problémoch, pri ťažkom telesnom postihnutí, pri zlej finančnej situácii a podobne. Sami zamestnanci v každej spoločnosti rozhodli o darovaní nazbieraných finančných prostriedkov, ktoré boli v priebehu roka 2014 odovzdané vybraným zamestnancom a rodinám za účasti zástupcov z každej spoločnosti takto: 

V spoločnosti SLOVARM, a.s. bol odovzdaný finančný príspevok vo výške 1.946, - EUR rodinám p. J. Mizerákovej, p. J. Osuského, r. Foltýnovej . 

V spoločnosti HKS Forge, s.r.o. bol odovzdaný finančný príspevok vo výške 2.764, - EUR rodine p. V. Strýčka. 

V spoločnosti PREMATLAK, a.s. bol odovzdaný finančný príspevok vo výške 466, - EUR p. A. Minarechovej pre synov Rastislava a Petra. 

V spoločnosti Prvá teplárenská, a.s. bol odovzdaný finančný príspevok vo výške 740, - EUR rodine p. Michaely Krištofovej a rodine p. Lucie Vitkovičovej. 

V spoločnosti Bytový podnik Myjava, spol. s.r.o. bol odovzdaný finančný príspevok vo výške 380, - EUR p. L. Dobiášovi. 

V spoločnosti Baňa Čáry, a.s. bol odovzdaný finančný príspevok vo výške 3.700, - EUR rodinám p. A. Smažienkovej, p. A. Uhrinca, p. R. Kováčika, p. M. Lorenca, p. D. Uhrinca, p. G. Ružičkovej, p. L. Dobrovodského, p. J. Stachoviča a p. J. Hrúza. 

V spoločnosti Baňa Dolina, a.s. bol odovzdaný finančný príspevok vo výške 1.354, - EUR rodinám p. V. Hrica, p. E. Ďurčova, p. J. Pétera, p. O. Riesovej, p. I. Horváthovej. 

V spoločnosti Hotel sv. Ludmila, a.s. bol odovzdaný finančný príspevok vo výške 154, - EUR rodine p. J. Kuklovej. 

V spoločnosti Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce bol odovzdaný finančný príspevok vo výške 102, - EUR rodine p. A. Mateszovej. 

Veríme, že poskytnuté finančné prostriedky zmiernia a pomôžu obdarovaným rodinám riešiť ich neľahkú zdravotnú alebo sociálnu situáciu. Obetavým zamestnancom za túto formu pomoci ďakujeme.