Slovarm ako prvá spoločnosť na Slovensku implementuje cloudové riešenie SAP ERPS/4 Hana. Pri tejto príležitosti sa projektové vedenie zo Slovarm zúčastnilo na diskusii SAP Manufacturing Day, kde na otázky ohľadom implementácie vnútropodnikového systému riadenia odpovedali Ing. Martin Stöhr, člen predstavenstva EG, Milan Krcho, MBA a Ing. Viera Janigová-Čuvalová.

Rozhodnutie implementovať nový vnútropodnikový systém riadenia zdôvodnil na diskusii Ing. Martin Stöhr ako nevyhnutnú investíciu do spoločnosti, v ktorej je v súčasnosti navzájom prepojených približne 220 ľudí s potrebou plnohodnotne medzi sebou komunikovať. Zároveň povedal, že prechod na nový systém je logickým zavŕšením transformačného procesu Slovarm na modernú a progresívnu spoločnosť.

Ľudia ako základná devíza
Za prvú veľkú výzvu označilo projektové vedenie zo Slovarm vytvorenie tímu schopných ľudí z vlastných radov zamestnancov. Ľudí schopných akceptovať a následne aktívne presadzovať zmeny. Rovnaké požiadavky mal Slovarm aj na budúci ERP systém: očakávali, že nový  systém bude schopný s podnikom rásť a reagovať na aktuálne požiadavky. Po zadefinovaní týchto parametrov a po konzultácii s implementačnou firmou Deloitt dospeli Deloitt a Slovarm spoločne k názoru, že najvyhovujúcejším riešením pre Slovarm bude cloud. 

SAP S/4 Hana
Finálne rozhodnutie padlo  na  riešenie SAP S/4 Hana Essential Cloud. Slovarm sa tak ocitol v úlohe priekopníka, pretože sa stal prvou slovenskou firmou, ktorá sa rozhodla “Hanu” implementovať. Z toho pramenil rad ďalších výziev, pretože na “best practices” sa v regióne nebolo koho opýtať. Systém sám však postupne presvedčil svojou schopnosťou agilne sa vyvíjať, meniť svoje možnosti, pružne reagovať na náročné detaily strojárskej výroby aj umením sebazdokonaľovania.

Celý projekt implementácie bol rozdelený do šiestich hlavných fáz. Z hľadiska overenia správnosti je za dôležitú považovaná štvrtá fáza – “Realize”, v ktorej budúci kľúčoví užívatelia, v tomto prípade zamestnanci Slovarm  vykonávajú  detailné  testy nastavenia systému, testujú ich vo svojej oblasti a naprieč všetkými segmentami v spoločnosti Slovarm.

Implementácia v praxi
Po dokončení implementácie bude “Hana” v Slovarme riadiť oblasť financií, predaj, nákup, výrobu, údržbu, logistiku a R&D. Pre každú oblasť je v implementačnom tíme prítomný skúsený manažér, ktorý pracuje s kľúčovými užívateľmi vo svojej oblasti. Celkovo na projekte implementácie v Slovarme pracuje s obrovským nasadením približne 20 ľudí a čoskoro dosiahnu fázu Go Live, po ktorej vedenie projektu očakáva úspešné spustenie a bezproblémové fungovanie cloudu. “Spustenie samotného systému je však iba začiatok,” upozornila v diskusii obchodná riaditeľka Slovarm – Ing. Viera Janigová-Čuvalová, “ako sme už spomenuli, spája sa s ďalšími projektami, napríklad s automatizáciou.”

Veľké očakávania
Po spustení nového cloudového riešenia SAP S/4 Hana v Slovarm čaká v roku 2022 implementácia aj ďalšie strojárske spoločnosti v Energy Group – HKS Forge a Prematlak.