Primárnym cieľom fúzie firiem, ktoré patria do skupiny Energy Group a.s., bolo vytvoriť modernú, efektívne fungujúcu a konkurencie schopnú spoločnosť, ktorá sa dokáže presadiť na trhu s mosadznými a plastovými výrobkami. 

Popri obchodných záujmoch však nepochybne dôležitú úlohu zohral aj fakt, že v minulosti výrobné programy oboch spoločností tvorili základ významného priemyselného podniku – Slovenskej armatúrky Myjava. Spojením firiem sa podarilo obnoviť až 80 % pôvodnej armatúrackej výroby na Myjave a oživiť tradíciu podniku, ktorý bol vo svojich zlatých časoch úspešný v celosvetovom meradle. 

Po spojení firiem pokračujú v novom SLOVARMe investície do modernizácie technológií, renovácie výrobných objektov a optimalizácie procesov.